2011 Yılında yaşadığım bir deneyim. SQL Server ve Jumbo Paket Sorunu.

Bu yazı 2011 yılında yazılmıştır. İlginç bir sorun ve çözüm içerdiği için tekrar paylaşmak istedim.


Geçenlerde bir sistem upgrade’i yaptık. Server ımız değişti, Sistemde database olarak SQL 2005’ten SQL 2008’e, İşletim sistemi olarak Windows Server 2003’ten Windows Server 2008’e geçtik ve cluster yapısı kurduk. ERP Sistemimizde de versiyon geçişi yaptık ve yeni versiyonun çalışması için client bilgisayarlarda mdac versiyon upgrade’ine ihtiyaç duyduk.
Sonuç olarak çok ilginç bir sorunla karşılaştık. Kullanıcı tarafındaki çok basit bir işlem kimi bilgisayarda 1 sn sürerken kimi bilgisayarda 20 sn sürüyordu. Sonuç olarak sorun server kaynaklı, İşletim sistemi kaynaklı, SQL 2008 kaynaklı, Erp programı kaynaklı, ya da mdac kaynaklı olabilirdi. Çünkü bunların hepsi de değişmişti. Epey bir inceleme yaptık sorun üzerinde.
Öncelikle şunu söyleyim bu ayarla alakalı sql server üzerinde bir article bulamadım. Ancak başka uygulamalarda benzer sıkıntılar yaşanmış onun üzerine bu konu üzerine gittik. Burada yeni ethernetler Jumbo frame denilen yapıyı destekliyor ve normalde 1500 byte lık olan network paketleri 9000 byte olarak tek seferde gönderiyor. Paketleri parçalama işini client ın etherneti yapıyor. Özellikle benzer işlem tekrarlarında bu durumu sistem otomatik olarak yapıyor yani kendince optimize etmeye çalışıyor. Client’ta özellikle döngüye takıp aynı sonucu döndüren tek satırlık ya da çoğunlukla sıfır satırlık select cümlelerinin kullanıldığı yerlerde bu özellik devreye giriyor. Eğer karşıdaki ethernet jumbo paketi desteklemiyor ise paket tekrardan servera gönderiliyor bu kez server bu paketi tekrardan parçalayıp client a gönderiyor. Bu da her paket için yapıldığında yaklaşık 10 kat bazen daha fazla gecikmeye sebep oluyor.
Çözüm iki türlü ya serverdan Large Recive Offload Data özelliğini disable etmek ya da client da jumbo paket size değerini arttırmak. Ancak clientta işlem yapmanın iki dezavantajı var bunlardan biri ethernet ya da switchler desteklemiyor olabilir ikincisi de bu özellik enable yapıldığında networkte büyük paketler dolaşmaya başladığından networku tıkayabilir. Bu konuda bir kaç kişiye sorduk pek önermediler büyük paketleri. En doğrusu server üzerinde bu ayarı disable etmek gibi görünüyor.
Biz bu ayarı serverda disable ederek sorunu çözdük. Zaten eski serverda ethernet desteklemiyormuş ondan sorun olmamış.
Bu bahsettiğim sorundan kaynaklı sıkıntı olduğunu düşündüğün makinada sorun olup olmadığını anlamak için performance monitorden send packet/sec değerlerine bakılabilir. Hızlı makina ile yavaş makina arasındaki fark en az 10 kat oluyor. Aşağıda bu ayarın nasıl yapıldığının resmi mevcut.

SQL Server’da Bir Database’i Page Seviyesinde Backup’tan Dönme

“Sql server detected a logical consistency-based i/o error” diye başlayan bir hatayla karşılaşmışsanız geçmiş olsun. Muhtemelen diskte bir sektör okuma hatası var. SQL Server’ın en küçük yapıtaşı olan 8 KB’lık page’lerden bir ya da birkaçı bozulmuş.
Koskoca milyon satırlık tabloda sadece 3-5 satır bozuk diye sorgunuz çalışmıyor. Tüm database i yedekten dönseniz yeni eklenen kayıtlar gidecek bu kez. Neyse ki kolay bir yolu var. Database’i page bazlı olarak yedekten dönebilme.
Yazdım. Beğenmeniz dileğiyle.

SQL Server Change Data Capture ile Değişiklik Yapılan Kayıtların Loglanması

Merhaba,

Bu makalemizde SQL Server tarafında yapılan maniplasyonların (Insert, Update, Delete) geri planda otomatik olarak kayıt altına alınmasını anlatıyor olacağız.

Şimdi bir senaryo düşünelim. Bir ticari yazılımımız var. Bu yazılımı dışarıdan satınaldık ve özelliklerine müdahele edemiyoruz kaynağı bizde olmadığı için.

Sistem üzerinde önemli bir fatura hareketinin değiştirildiğini ya da çıkarıldığını düşünelim. Son dönemlerdeki ticari yazılımlar bunların kayıt altına alınmasına izin veriyor ancak vermeyenler de var. Bu anlamda bizim database bazında bu kayıtların loglanmasına ihtiyacımız söz konusu.

Bu işlerle biraz uğraşanlar için ilk akla gelen tabiki trigger yazılması. Doğru bu bir çözümdür ancak sıkıntıları vardır.

Bu sıkıntılar genel olarak şöyledir;

 • Sizin yazdığınız trigger ticari programın kendisinin hata vermesine sebep olabilir ve kayıtların yapılmamasına sebep olabilir. Zira trigger lar transactionların bir parçasıdır ve trigger da gerçekleşen hata tüm transaction ı rollback  yapar.
 • Özellikle mevzuat değişimi gereği sıklıkla versiyon geçişi söz konusudur ve bu versiyon geçişlerinde database düzenlemesi yapıldığı için büyük ihtimal trigger larınız silinir ve her seferinde yeniden oluşturacak scriptler oluşturmanız gerekecektir.
 • Genel olarak Türkiye şartlarında dönem mali dönem bağımlı çalışmak tercih edildiği için her yıl başında fiziken yeni tablolar oluşturulmaktadır ve bunlar için de trigger lar yeniden yazılmalıdır.

Anlaşılacağı üzere trigger meselesi etkin bir çözümdür fakat biraz zahmetlidir.

Peki bizim yazımızın da konusu olan bu durum için bir çözüm yok mu? Birim fiyatı 5000 TL olan bir malzemenin satış faturasındaki fiyatını 50 TL olarak  değiştiren bir kişiyi tespit etmenin pratik bir yolu yok mudur?

Bu noktada imdadımıza SQL Server Change Data Capture (CDC) dediğimiz özellik yetişiyor. Bu arkadaş yetenekli bir arkadaş. SQL Server’da bildiğiniz üzere tüm manipülasyon işlemleri önce Log dosyasına sonra Data dosyasına yazılır.  Burada log dosyası diye bahsettiğim SQL server’ın sistem log dosyası değil database’in Log dosyasıdır (LDF).

İşte CDC sistem üzerinde Log dosyasını izler ve olan değişiklikleri hızlı bir şekilde kayıt altına alır.

Örnek olarak siz aşağıdaki gibi bir UPDATE cümlesi çalıştırdınız.

CUSTOMERS tablosunun 20 alandan oluştuğunu varsayalım oysa biz sadece bir alanı update ettik. Dolayısıyla SQL Server transaction log üzerinde sadece bir alanlık işlem hacmi söz konusu.

İşte Change Data Capture sadece bu bilgiyi okuyarak arka planda veriyi logluyor.

Siz  CDC yi configure ederken belli bir süreliğine dataları loglayıp belli bir tarihten öncesini sildirebiliyorsunuz. Burada yazacağınız bir script ile önce bu datalara herhangi bir warehouse ortamına alıp daha sonra sistemden temizleyebilirsiniz.

Öncelikle şunu başta belirtmek isterim ki bu özellik SQL Server 2008 den beri vardır ancak Enterprise edition üzerinde çalışır. Tabi test ortamları için developer edition da enterprise ın tüm özelliklerine sahiptir.

Şimdi bu CDC nasıl çalışıyor bir bakalım.

1. Önce bir tablo oluşturalım.

2.Database imizde CDC yi enable yapıyoruz.

3.Tablomuzda CDC yi enable yapalım.

CDC yi enable ettikten sonra system tables altında aşağıdaki tablolar oluşur.

 • cdc.captured_columns : Adından da anlaşılacağı üzere değişikliklerin takip edileceği kritik alanları tutar. Bu tablo manuel olarak edit edilebilir durumda olup içeriği değiştirilebilir.
 • cdc.change_tables :Hangi tabloların değişiminin takip edileceği bilgisini tutar.
 • cdc.ddl_history :Şema bilgilerindeki değişiklikleri tutar.
 • cdc.lsn_time_mapping: Asıl Tablo üzerinde yapılan her transaction işlemi bu tablo içerisinde tutulur ve içerisindeki lsn bilgisine göre hangi sırada yapıldığı bilgisi tutulur.

4.Şimdi bir kayıt ekleyelim.

5.UPDATE yapalım.

6.DELETE Yapalım

Görüldüğü gibi tablo üzerinde 2 insert,1 update ve 1 delete işlemi yaptık. Burada sistemde 4 satır kaydın logunun tutulması gerekiyor. Bakalım görebilecek miyiz?

Şimdi tablolarımıza bir bakalım.

CDC.captured_colums tablosu

CDC.ddl_history tablosu

CDC.index_column tablosu

CDC.lsn_time_mapping tablosu

Sistemde loglanan kayıtları ya doğrudan ya da tarih parametresi alan table valued function lar ile görebiliyoruz. Bu tablodaki kayıtlar ise log sequence number (lsn) ile tutuluyor. Bu fonksiyonlar da yine tablo bazlı olarak otomatik oluşuyor. Aşağıdaki resimde bu fonksiyonları görebilirsiniz.

Log kayıtlarını ulaşmak  istediğimizde  eğer tablonun tamamına ulaşmak istiyor isek

select

* from cdc.dbo_customers_CT şeklinde kullanıyoruz.

burada tablo formatı cdc.<schema>_<tablename>_CT şeklinde.

Bunun kullanımını sonucu aşağıdaki gibi.

table valued functionlar  ise aşağıdaki gibi kullanılıyor.

DECLARE @from_lsn binary(10), @to_lsn binary(10);

–minimum lsn numarasını buluyoruz.

SET @from_lsn = sys.fn_cdc_get_min_lsn(‘dbo_customers’);

–maximum lsn numarasını buluyoruz.

SET @to_lsn = sys.fn_cdc_get_max_lsn();

— CDC ile ilgili işlemlerde tablo bazlı oluşan cdc function larını kullanıyoruz.

SELECT * FROM cdc.fn_cdc_get_all_changes_dbo_customers(@from_lsn, @to_lsn, ‘all’);

Görüldüğü üzere sistem 4 adet fazladan alan ve sistemde yapılan değişiklik üzerine loglanan kayıtları getirdi.

Burada

__$start_lsn log: sequence number bilgisini içeriyor. Buradan kayıt tarihine erişebiliyoruz.

__$seqval: Sequnce değeri yani işlemin hangi sırada gerçekleştiği bilgisine erişmek için bu alan kullanılıyorç

__$operation:2 Insert, 4 Update ve 1 Delete için kullanılıyor.

__$operation:1 Insert,Delete 0 Update

anlamına gelmektedir.

Burada kayıt zamanını elde etmek istediğimizde

sys.fn_cdc_map_lsn_to_time function ını kullanıyoruz.

select sys.fn_cdc_map_lsn_to_time(__$start_lsn) as KayitZamani,

* from cdc.dbo_customers_CT

Burada oluşan log kayıtlarını temizlemek için ise

sp_cdc_cleanup_change_table

komutunu kullanıyoruz.

Kullanımı aşağıdaki gibi.


— aşağıdaki kod  3 gün öncesine ait logları temizliyor.
declare @lsn binary(10);
set @lsn = sys.fn_cdc_map_time_to_lsn(‘largest less than or equal’,getdate()-3);
exec sys.sp_cdc_cleanup_change_table @capture_instance = ‘dbo_Customers’, @low_water_mark=@lsn

–CDC yi disable etmek için ise 
sp_cdc_disable_db,
sp_cdc_disable_table 
komutları kullanlr 

EXECUTE sp_cdc_disable_table@source_schema = N’dbo’,@source_name = N’Customers’,@capture_instance =N’dbo_Customers’

CDC çalıştırabilmek için SQL Server agent a ihtiyacımız söz konusu.  Sistem 2 adet job ı otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunlardan birisi değişen datanın capture edilmesini sağlarken diğeri de logları temizlemektedir.

Sonuç:

 • CDC gerçekten çok ihtiyaç duyulan ve çok kullanışlı bir araç.
 • Sistemdeki insert, update ve delete leri loglayabiliyor.
 • Eğer update cümlesinde kayıt değişmiyor ise gereksiz yer teşkil etmiyor.
 • Örneğin: UPDATE CUSTOMERS SET NAME=NAME cümlesini çalıştırdığımızda herhangi bir loglama yapmıyor çünkü değişen bir şey yok.
 • Sistemin çalışıyor olması için SQL Server Agent’ın mutlaka çalışması gerekir. Çünkü loğları okuyan bir job bu işleri yerine getirmektedir.
 • Yazacağımız bir script ile istediğimiz tablolarda çalıştırıp istemediklerimizde çalıştırmayabiliriz. Hatta çok fazla kolon olan bir tabloda istediğimiz kolonlar için aktif hale getirirken istemediklerimizi es geçebiliriz.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

SQL Server’da Canlı Veriyi Tablo Bazlı Sıkıştırma (Compress)

Merhaba,

Bu yazımızda SQL Server’daki bir tabloyu sıkıştırma yani Compress özelliğinden bahsediyor olacağım. Bir çoğumuz veritabanlarında text veriler kullanıyoruz. Bu verilerde ise gerek veritabanı mimarisi sebebiyle ya da gerekse içerisindeki veriler sebebiyle boşluklar bulunmakta. Bu boşluklar ise gereksiz yer teşkil etmekte.

Özellikle varchar, varbinary gibi alanlar yerine char,binary gibi veri tipleri kullanımı veritabanımızın gereksiz büyümesine sebep oluyor. Hazır paket programlarda bu veritabanı mimarisinde değişiklik yapamıyoruz ancak SQL 2008’den bu tarafa olan compress özelliğini kullanabiliriz.

Şimdi elimizde bir tane tablosu olan bir database i miz var. Özellikle tek tablo kullandım ki yaptığımız kazancı rahatlıkla görebilelim.

Tablomuz yaklaşık olarak bu şekilde.

Bu da tablomuzun normalizasyon yapısı. Görüldüğü gibi çok sayıda char tipinde alanlar kullanılmış.

Şimdi bir de tablomuzun diskte kapladığı alana bakalım.

Satır sayısı: 529.324

Kaplanan alan:1,4 GB

Görüldüğü gibi yaklaşık 1.4 GB büyüklüğünde tek tablolu bir database imiz var.

Şimdi bu tabloyu sıkıştırmayı deneyelim.

Tablo üzerinde sağ tık Storage>Manage Compression diyoruz.

Karşımıza bir wizard çıkıyor.

Tablo ile alakalı 3 tür sıkıştırma yapısı var.

None:Sıkıştırma yok

Row:Satır bazlı sıkıştırma

Page:Page bazlı sıkıştırma.

Şimdi Row seçelim ve Calculate tuşuna basalım.

1.378 MB’lık tablonun 163 MB’a düşeceğini öngörüyor. Yani 1378/163=8.5 kat sıkıştırma.

Şimdi de Page seçelim ve Calculate tuşuna basalım.

O da 116 MB çıkardı. Yani Yani 1378/116=11,7 kat sıkıştırma. Burada page ya da row based sıkıştırma daha iyi diye bir yorum yapmak zor. O yüzden calculate yapıp hesaplamak daha mantıklı.

Şimdi akla gelen bir diğer soru ise performans. Yani sıkıştırılmış bir tabloda sorgu performansı ne olur.

Gelin onu da hep birlikte deneyelim.

Tablomuzdan 2019 Ağustos ayında Adana şehrinde yapılan satışları indexli,indexsiz olarak çekeceğiz. Bakalım compression aktif ve pasif olduğunda nasıl sonuç döndürecek.

Şimdi SQL Server’ın bize önerdiği indexi ekleyelim.

Şimdi row compression yapıp deneyelim.

İşlem tamamlandı. Şimdi tablo boyutuna bakalım. Gördüğümüz gibi 160 MB civarına indi. Yani yaklaşık 8.5 kat sıkıştı.

Şimdi index’i silip sorgumuzu çalıştıralım.

Normalde sıkıştırma yaptığı zaman daha uzun  sürede gelmesini bekleriz. Oysa daha az okuma yaptığı için sistem 8 kat daha performanslı çalıştı.

Şimdi index ekleyip tekrar çalıştıralım.

Gördüğümüz gibi indexin şu an için sıkıştırmada bir payı olmadığından sıkıştırma aktifken ya da pasifken bir fark olmadı.

Şimdi de page bazlı compression’a bakalım.

Data boyutu tahmin edilenden daha aza indi. Yaklaşık 80 MB oldu.

Şimdi performansa bakalım.

Önce index i silelim.

Index yokken bile çok iyi sonuç getirdi. Hatırlayalım sıkıştırmadan önce 1,44 GB lık okuma yapıyordu burada ise sadece 87 MB.

Şimdi de indexi tekrar ekleyerek bakalım.

Özetle

 • Bu yazıda SQL Server’da compression özelliğini ve nasıl kullanılacağını anlattık.
 • 2 GB lık bir database’i 85 MB’a kadar küçülttük.
 • Ayrıca row based ve page based sıkıştırmanın farkını gördük.
 • Son olarak compress aktif bir tabloda pasif olana göre beklediğimizin tam aksi daha az okuma ve daha fazla performans gösterdiğini gördük.

Sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla kalın.

SQL SERVER’da SUSPECT MODA DÜŞEN BİR DATABASE’ İ KURTARMA

Bir database’in suspect moda düşmesi demek database dosyalarından (mdf,ldf,ndf) en az birini okurken bir sorunla karşılaşmış olması anlamına gelir.

Genel olarak bu sorunlar,

 1. Database dosyaları bozulmuş olabilir.
 2. Sistemde yeterli disk alanı kalmamış olabilir.
 3. Yeterli memory kalmamış olabilir.
 4. Database dosyaları silinmiş ya da işletim sistemi dosyaların kullanılmasına izin vermiyor olabilir.
 5. Server düzgün kapatılmadığı için ya da bir takım donanımsal sorunlar yüzünden dosyalar okunamıyor olabilir.

Bu moda düşen bir database’i normale çevirmek için aşağıdaki komutları kullanırız.

–Database’in statüsünü resetleme komutu. Böylece manuel müdaheleye izin verir.
EXEC sp_resetstatus ‘dbName’;
–Database’i emergency moda çekiyoruz.
ALTER DATABASE dbName SET EMERGENCY ;

–Log dosyası silinir ve yeni bir yeni boş bir log dosyası oluşturulur. Bu sırada log dosyasındaki –kaydedilmeyen veriler silinir.
DBCC CheckDB (‘dbName’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
–Database’i kullanıma açıyoruz.
ALTER DATABASE dbName SET MULTI_USER
Database’imizi artık gönül rahatlığıyla selectleyebiliriz:)

SQL Server Database Mail ve Gmail ile Kullanımı

Zaman zaman SQL Server üzerinden otomatik mail gönderme ihtiyacımız olur. Örneğin bir yedek alma işlemi sorunsuz tamamlandığında ya da yedek alırken sorun yaşandığında sistem bize otomatik mail atsın isteriz.
Ya da bir sql sorgusunun sonucu bize mail olarak gelsin isteriz.
İşte bu işlemler için SQL Mail konfigürasyonunun yapılmış olması gerekir.
SQL Mail konfigürasyonunun örnek bir gmail hesabı ile nasıl yapılacağını anlattığım yeni yazım.