SQL Server’da hangi db ler kullanılıyor? Hangisi kullanılmıyor?

Merhaba,

SQL Server’da bir çok database iniz var. Hangisi aktif kullanılıyor, hangisi kullanılmıyor görmek istiyorsunuz. En son ne zaman erişildiğini görmek için aşağıdaki scripti görebilirsiniz.

CREATE TABLE #T (dbName varchar(100),last_user_seek datetime,last_user_scan datetime,last_user_lookup datetime,last_user_update datetime)
declare @dbId as int
declare @dbname as varchar(100)
declare crs cursor for select dbid,name from sysdatabases 
open crs
fetch next from crs into @dbId,@dbname
while @@FETCH_STATUS=0
begin
Insert Into #T 
Select @dbname,
last_user_seek = MAX(last_user_seek),
last_user_scan = MAX(last_user_scan),
last_user_lookup = MAX(last_user_lookup),
last_user_update = MAX(last_user_update)
From
sys.dm_db_index_usage_stats
WHERE
database_id=@dbId

fetch next from crs into @dbId,@dbname
end 
close crs
deallocate crs 
 
select * from #t 
drop table  #t