SQL Databaselerinin aylık ne kadar büyüdüğünü gösteren sorgu

Merhaba,

İleriye yönelik sistem kaynak planlaması yaparken verilerinizin ne kadar büyüdüğünü görmek önemlidir. Aşağıdaki script sql backupları üzerinden databaselerinizin aylık ne kadar büyüdüğünü göstermektedir. Güzel ve kullanışlı bir script olduğu için paylaşmak istedim. Kaynak:https://www.mssqltips.com/

SELECT DATABASE_NAME,YEAR(backup_start_date) YEAR_ ,MONTH(backup_start_date) MONTH_ ,
MIN(BackupSize) FIRSTSIZE_MB,max(BackupSize) LASTSIZE_MB,max(BackupSize)-MIN(BackupSize) AS GROW_MB,
ROUND((max(BackupSize)-MIN(BackupSize))/CONVERT(FLOAT,MIN(BackupSize))*100,2)  AS PERCENT_
 FROM
(
SELECT
	s.database_name
,	s.backup_start_date
,	COUNT(*) OVER ( PARTITION BY s.database_name ) AS SampleSize
,	CAST( ( s.backup_size / 1024 / 1024 ) AS INT ) AS BackupSize
,	CAST( ( LAG(s.backup_size ) 
		OVER ( PARTITION BY s.database_name ORDER BY s.backup_start_date ) / 1024 / 1024 ) AS INT ) AS Previous_Backup_Size
FROM
	msdb..backupset s
WHERE
	s.type = 'D' --full backup
	and s.database_name='<dbname>'
) T GROUP BY DATABASE_NAME,MONTH(backup_start_date),YEAR(backup_start_date)