SQL Databaselerinin aylık ne kadar büyüdüğünü gösteren sorgu

Merhaba,

İleriye yönelik sistem kaynak planlaması yaparken verilerinizin ne kadar büyüdüğünü görmek önemlidir. Aşağıdaki script sql backupları üzerinden databaselerinizin aylık ne kadar büyüdüğünü göstermektedir. Güzel ve kullanışlı bir script olduğu için paylaşmak istedim. Kaynak:https://www.mssqltips.com/

SELECT DATABASE_NAME,YEAR(backup_start_date) YEAR_ ,MONTH(backup_start_date) MONTH_ ,
MIN(BackupSize) FIRSTSIZE_MB,max(BackupSize) LASTSIZE_MB,max(BackupSize)-MIN(BackupSize) AS GROW_MB,
ROUND((max(BackupSize)-MIN(BackupSize))/CONVERT(FLOAT,MIN(BackupSize))*100,2) AS PERCENT_
 FROM
(
SELECT
	s.database_name
,	s.backup_start_date
,	COUNT(*) OVER ( PARTITION BY s.database_name ) AS SampleSize
,	CAST( ( s.backup_size / 1024 / 1024 ) AS INT ) AS BackupSize
,	CAST( ( LAG(s.backup_size ) 
		OVER ( PARTITION BY s.database_name ORDER BY s.backup_start_date ) / 1024 / 1024 ) AS INT ) AS Previous_Backup_Size
FROM
	msdb..backupset s
WHERE
	s.type = 'D' --full backup
	and s.database_name='<dbname>'
) T GROUP BY DATABASE_NAME,MONTH(backup_start_date),YEAR(backup_start_date) 

Kaggle.com daki ilk veri setim. Global Terorizm Verisi (Türkçe)

Kaggle’da yayınladığım ilk veri setim. Yine Kaggle üzerinde indirdiğim ve Türkçeleştirdiğim Global Terörizm verisi.
1970-2016 yılları arasında tüm dünyada gerçekleşen 180.000’den fazla terör olayını içeriyor.
Veriler oldukça detaylı kategorize edilmiş durumda. Saldırı tarihi,türü,kim ya da hangi örgüt tarafından yapıldığı, silahlı saldırı mı bombalı saldırı mı, konu ile alakalı özet bilgi ve coğrafi konum bilgisini de içeren oldukça detaylı bir içerik. Tamamen Türkçe.
Veri görselleştirme ve veri bilimi ile uğraşanların dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

https://www.kaggle.com/omercolakoglu/global-terrorism-database-turkish

JSON Formatındaki Veriyi SQL Server ile Sorgulama

Merhaba,

Bu yazımızda son yılların popüler veri formatı olan JSON formatını OPENJSON komutunu kullanarak nasıl sorgulayacağımızdan  basitçe bahsediyor olacağım.

Elimizde şu şekilde bir JSON verisi var.

{
  "firstName": "Rack",
  "lastName": "Jackon",
  "gender": "man",
  "age": 24,
  "address": {
    "streetAddress": "126",
    "city": "San Jone",
    "state": "CA",
    "postalCode": "394221"
  },
  "phoneNumbers": 
    { "type": "home", "number": "7383627627" }
  
}'

Bu Json’ı SQL Server ile aşağıdaki gibi sorgulayabiliriz.

DECLARE @JSON AS NVARCHAR(MAX)='{
  "firstName": "Rack",
  "lastName": "Jackon",
  "gender": "man",
  "age": 24,
  "address": {
    "streetAddress": "126",
    "city": "San Jone",
    "state": "CA",
    "postalCode": "394221"
  },
  "phoneNumbers": 
    { "type": "home", "number": "7383627627" }
  
}'


SELECT * FROM 
 OPENJSON ( @json ) 
WITH (  

		 firstname varchar(100) '$.firstName' ,
		 lastName varchar(100) '$.lastName' ,
		 age int '$.age' ,
		 gender varchar(100) '$.gender' ,
		 streetAddress varchar(100) '$.address.streetAddress' ,
		 city varchar(100) '$.address.city' ,
		 postalCode varchar(100) '$.address.postalCode' ,
		 state varchar(100) '$.address.state' ,
		 address varchar(100) '$.address.streetAddress' ,
		 phoneNumbers varchar(100) '$.phoneNumbers.type'
)

Ve bu da elde ettiğimiz sonuç.

Şimdi veri sayısını biraz çoğaltalım.

DECLARE @JSON AS NVARCHAR(MAX)='
[
{
  "firstName": "Rack",
  "lastName": "Jackon",
  "gender": "man",
  "age": 24,
  "address": {
    "streetAddress": "126",
    "city": "San Jone",
    "state": "CA",
    "postalCode": "394221"
  },
  "phoneNumbers": 
    { "type": "home", "number": "7383627627" }
  
	},
	
	{

  "firstName": "Marrie",
  "lastName": "Coldman",
  "gender": "woman",
  "age": 39,
  "address": {
    "streetAddress": "156",
    "city": "Newyork",
    "state": "NY",
    "postalCode": "10019"
  },
  "phoneNumbers": 
    { "type": "home", "number": "555689998" }  
}	
]'


SELECT * FROM 
 OPENJSON ( @json ) 
WITH (  

		 firstname varchar(100) '$.firstName' ,
		 lastName varchar(100) '$.lastName' ,
		 age int '$.age' ,
		 gender varchar(100) '$.gender' ,
		 streetAddress varchar(100) '$.address.streetAddress' ,
		 city varchar(100) '$.address.city' ,
		 postalCode varchar(100) '$.address.postalCode' ,
		 state varchar(100) '$.address.state' ,
		 address varchar(100) '$.address.streetAddress' ,
		 phoneNumbers varchar(100) '$.phoneNumbers.type'
)

İlerleyen zamanlarda konu ile alakalı daha detaylı yazılar gelecek inşallah.

2011 Yılında yaşadığım bir deneyim. SQL Server ve Jumbo Paket Sorunu.

Bu yazı 2011 yılında yazılmıştır. İlginç bir sorun ve çözüm içerdiği için tekrar paylaşmak istedim.


Geçenlerde bir sistem upgrade’i yaptık. Server ımız değişti, Sistemde database olarak SQL 2005’ten SQL 2008’e, İşletim sistemi olarak Windows Server 2003’ten Windows Server 2008’e geçtik ve cluster yapısı kurduk. ERP Sistemimizde de versiyon geçişi yaptık ve yeni versiyonun çalışması için client bilgisayarlarda mdac versiyon upgrade’ine ihtiyaç duyduk.
Sonuç olarak çok ilginç bir sorunla karşılaştık. Kullanıcı tarafındaki çok basit bir işlem kimi bilgisayarda 1 sn sürerken kimi bilgisayarda 20 sn sürüyordu. Sonuç olarak sorun server kaynaklı, İşletim sistemi kaynaklı, SQL 2008 kaynaklı, Erp programı kaynaklı, ya da mdac kaynaklı olabilirdi. Çünkü bunların hepsi de değişmişti. Epey bir inceleme yaptık sorun üzerinde.
Öncelikle şunu söyleyim bu ayarla alakalı sql server üzerinde bir article bulamadım. Ancak başka uygulamalarda benzer sıkıntılar yaşanmış onun üzerine bu konu üzerine gittik. Burada yeni ethernetler Jumbo frame denilen yapıyı destekliyor ve normalde 1500 byte lık olan network paketleri 9000 byte olarak tek seferde gönderiyor. Paketleri parçalama işini client ın etherneti yapıyor. Özellikle benzer işlem tekrarlarında bu durumu sistem otomatik olarak yapıyor yani kendince optimize etmeye çalışıyor. Client’ta özellikle döngüye takıp aynı sonucu döndüren tek satırlık ya da çoğunlukla sıfır satırlık select cümlelerinin kullanıldığı yerlerde bu özellik devreye giriyor. Eğer karşıdaki ethernet jumbo paketi desteklemiyor ise paket tekrardan servera gönderiliyor bu kez server bu paketi tekrardan parçalayıp client a gönderiyor. Bu da her paket için yapıldığında yaklaşık 10 kat bazen daha fazla gecikmeye sebep oluyor.
Çözüm iki türlü ya serverdan Large Recive Offload Data özelliğini disable etmek ya da client da jumbo paket size değerini arttırmak. Ancak clientta işlem yapmanın iki dezavantajı var bunlardan biri ethernet ya da switchler desteklemiyor olabilir ikincisi de bu özellik enable yapıldığında networkte büyük paketler dolaşmaya başladığından networku tıkayabilir. Bu konuda bir kaç kişiye sorduk pek önermediler büyük paketleri. En doğrusu server üzerinde bu ayarı disable etmek gibi görünüyor.
Biz bu ayarı serverda disable ederek sorunu çözdük. Zaten eski serverda ethernet desteklemiyormuş ondan sorun olmamış.
Bu bahsettiğim sorundan kaynaklı sıkıntı olduğunu düşündüğün makinada sorun olup olmadığını anlamak için performance monitorden send packet/sec değerlerine bakılabilir. Hızlı makina ile yavaş makina arasındaki fark en az 10 kat oluyor. Aşağıda bu ayarın nasıl yapıldığının resmi mevcut.

SQL Server’da Canlı Veriyi Tablo Bazlı Sıkıştırma (Compress)

Merhaba,

Bu yazımızda SQL Server’daki bir tabloyu sıkıştırma yani Compress özelliğinden bahsediyor olacağım. Bir çoğumuz veritabanlarında text veriler kullanıyoruz. Bu verilerde ise gerek veritabanı mimarisi sebebiyle ya da gerekse içerisindeki veriler sebebiyle boşluklar bulunmakta. Bu boşluklar ise gereksiz yer teşkil etmekte.

Özellikle varchar, varbinary gibi alanlar yerine char,binary gibi veri tipleri kullanımı veritabanımızın gereksiz büyümesine sebep oluyor. Hazır paket programlarda bu veritabanı mimarisinde değişiklik yapamıyoruz ancak SQL 2008’den bu tarafa olan compress özelliğini kullanabiliriz.

Şimdi elimizde bir tane tablosu olan bir database i miz var. Özellikle tek tablo kullandım ki yaptığımız kazancı rahatlıkla görebilelim.

Tablomuz yaklaşık olarak bu şekilde.

Bu da tablomuzun normalizasyon yapısı. Görüldüğü gibi çok sayıda char tipinde alanlar kullanılmış.

Şimdi bir de tablomuzun diskte kapladığı alana bakalım.

Satır sayısı: 529.324

Kaplanan alan:1,4 GB

Görüldüğü gibi yaklaşık 1.4 GB büyüklüğünde tek tablolu bir database imiz var.

Şimdi bu tabloyu sıkıştırmayı deneyelim.

Tablo üzerinde sağ tık Storage>Manage Compression diyoruz.

Karşımıza bir wizard çıkıyor.

Tablo ile alakalı 3 tür sıkıştırma yapısı var.

None:Sıkıştırma yok

Row:Satır bazlı sıkıştırma

Page:Page bazlı sıkıştırma.

Şimdi Row seçelim ve Calculate tuşuna basalım.

1.378 MB’lık tablonun 163 MB’a düşeceğini öngörüyor. Yani 1378/163=8.5 kat sıkıştırma.

Şimdi de Page seçelim ve Calculate tuşuna basalım.

O da 116 MB çıkardı. Yani Yani 1378/116=11,7 kat sıkıştırma. Burada page ya da row based sıkıştırma daha iyi diye bir yorum yapmak zor. O yüzden calculate yapıp hesaplamak daha mantıklı.

Şimdi akla gelen bir diğer soru ise performans. Yani sıkıştırılmış bir tabloda sorgu performansı ne olur.

Gelin onu da hep birlikte deneyelim.

Tablomuzdan 2019 Ağustos ayında Adana şehrinde yapılan satışları indexli,indexsiz olarak çekeceğiz. Bakalım compression aktif ve pasif olduğunda nasıl sonuç döndürecek.

Şimdi SQL Server’ın bize önerdiği indexi ekleyelim.

Şimdi row compression yapıp deneyelim.

İşlem tamamlandı. Şimdi tablo boyutuna bakalım. Gördüğümüz gibi 160 MB civarına indi. Yani yaklaşık 8.5 kat sıkıştı.

Şimdi index’i silip sorgumuzu çalıştıralım.

Normalde sıkıştırma yaptığı zaman daha uzun  sürede gelmesini bekleriz. Oysa daha az okuma yaptığı için sistem 8 kat daha performanslı çalıştı.

Şimdi index ekleyip tekrar çalıştıralım.

Gördüğümüz gibi indexin şu an için sıkıştırmada bir payı olmadığından sıkıştırma aktifken ya da pasifken bir fark olmadı.

Şimdi de page bazlı compression’a bakalım.

Data boyutu tahmin edilenden daha aza indi. Yaklaşık 80 MB oldu.

Şimdi performansa bakalım.

Önce index i silelim.

Index yokken bile çok iyi sonuç getirdi. Hatırlayalım sıkıştırmadan önce 1,44 GB lık okuma yapıyordu burada ise sadece 87 MB.

Şimdi de indexi tekrar ekleyerek bakalım.

Özetle

 • Bu yazıda SQL Server’da compression özelliğini ve nasıl kullanılacağını anlattık.
 • 2 GB lık bir database’i 85 MB’a kadar küçülttük.
 • Ayrıca row based ve page based sıkıştırmanın farkını gördük.
 • Son olarak compress aktif bir tabloda pasif olana göre beklediğimizin tam aksi daha az okuma ve daha fazla performans gösterdiğini gördük.

Sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla kalın.

SQL SERVER’da SUSPECT MODA DÜŞEN BİR DATABASE’ İ KURTARMA

Bir database’in suspect moda düşmesi demek database dosyalarından (mdf,ldf,ndf) en az birini okurken bir sorunla karşılaşmış olması anlamına gelir.

Genel olarak bu sorunlar,

 1. Database dosyaları bozulmuş olabilir.
 2. Sistemde yeterli disk alanı kalmamış olabilir.
 3. Yeterli memory kalmamış olabilir.
 4. Database dosyaları silinmiş ya da işletim sistemi dosyaların kullanılmasına izin vermiyor olabilir.
 5. Server düzgün kapatılmadığı için ya da bir takım donanımsal sorunlar yüzünden dosyalar okunamıyor olabilir.

Bu moda düşen bir database’i normale çevirmek için aşağıdaki komutları kullanırız.

–Database’in statüsünü resetleme komutu. Böylece manuel müdaheleye izin verir.
EXEC sp_resetstatus ‘dbName’;
–Database’i emergency moda çekiyoruz.
ALTER DATABASE dbName SET EMERGENCY ;

–Log dosyası silinir ve yeni bir yeni boş bir log dosyası oluşturulur. Bu sırada log dosyasındaki –kaydedilmeyen veriler silinir.
DBCC CheckDB (‘dbName’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
–Database’i kullanıma açıyoruz.
ALTER DATABASE dbName SET MULTI_USER
Database’imizi artık gönül rahatlığıyla selectleyebiliriz:)

SQL Server Database Mail ve Gmail ile Kullanımı

Zaman zaman SQL Server üzerinden otomatik mail gönderme ihtiyacımız olur. Örneğin bir yedek alma işlemi sorunsuz tamamlandığında ya da yedek alırken sorun yaşandığında sistem bize otomatik mail atsın isteriz.
Ya da bir sql sorgusunun sonucu bize mail olarak gelsin isteriz.
İşte bu işlemler için SQL Mail konfigürasyonunun yapılmış olması gerekir.
SQL Mail konfigürasyonunun örnek bir gmail hesabı ile nasıl yapılacağını anlattığım yeni yazım.